XXI wiek postawił przed krajami rozwniętymi nowe szanse i nowe wyzwania. Po raz pierwszy osiągnięto tak wysoki poziom życia, jednak nigdy wcześniej cywilizacja zachodnia nie borykała się z problemem niedostatku wody wysokiej jakości. Rozwój społeczny, techniczny, urbanizacja - to zjawiska pożądane, nasz dobrobyt powoduje jednk niestety także zatruwanie środowiska, w tym wody - poprzez generowanie ogromnych ilości odpadów, spalin, zanieczyszczeń.
Z tego powodu w niektórych regionach Zachodu używanie filtrów UV stało się standardem.
Czy jest to konieczne? Zapewne mamy, póki co, i bardziej palące problemy społeczne. Zdrowa woda jest jednak podstawą zdrowego życia, a to warto zadbać za wczasu. Wg badań przeprowadzonych w USA jakość wody pitnej jakiej używamy ma kluczowe znaczenie dla zachowania zdrowia na dłużej.

Istnieją różne rodzaje filtrów do wody. Dlaczego akurat filtracja UV?

Dezynfekcja wody promieniami UV jest po prostu najskuteczniejsza - pozwala na uniknięcia
uzdatniania wody za pomocą środków chemicznych. Działanie lamp ultrafioletowych nie zmienia
składu samej wody, nie zostawiając śladów zapachu ani smaku.
Woda zyskuje krystaliczną czystość, obumarciu ulegają bakterie, grzyby oraz w szczególności
glony. Nie istnieje ryzyko przedawkowania promieni UV podczas dezynfekcji wody.
Kolejnym atutem jest właściwie bezobsługowe użytkowanie (poza okresową wymianą żarników,
raz na 8-10 000 godzin ciągłej pracy). Użytkowanie jest także stosunkowo tanie, gdyż pobór prądu jest minimalny.
Odpowiedź jest więc prosta - filtracja UV jest więc najbardziej skuteczna - póki co ludzkość nie zna lepszych metod uzdatniania wody. Na dowód tego warto się zastanowić dlaczego promienie UV są tak szeroko stosowane w przemyśle farmaceutycznym.

Gdzie stosuje się filtrację UV?

Dezynfekcję promieniami UV stosuje się do uzdatniania wody w przemyśle spożywczym, między innymi w produkcji piwa i wina. W tych samych celach używa się jej w obiektach gastronomicznych, hotelach, mieszkaniach - uzyskując wodę bez naleciałości, obcych zapachów, zanieczyszczeń.
Stosowana jest także w akwarystyce, gdzie pozwala ona uzyskać krystalicznie czystą wodę wymaganą przez niektóre okazy, bez użycia chemii.
Kolejnym częstym przykładem użycia jest technika basenowa, gdzie promienie UV pozwalają z powodzeniem unikać chemii basenowej, a nawet chloru. Przyjemność korzystania z basenu
jest znacznie większa jeśli woda pozbawiona jest charakterystycznego zapachu chloru. Brak chlorowania to także duża oszczędność, podobnie jak brak konieczności częstej wymiany wody. Dotyczy to prywatnych basenów, gdyż w publicznych pływalniach SANEPID wymaga stosowania chloru określając jego minimalne wymagane stężenie. Mimo tego dezynfekcja promieniami UV stanowi ważne uzupełnienie dla nie zawsze skutecznej dezynfekcji chemiczno-chlorowej.